Kreditēšana pensionāriem

AizdevumsTā kā es pati ar dievpalīgu domāju nodzīvot ilgu un laimīgu mūžu, negribētu pieskaitīt pensionētus cilvēkus pie ļaudīm, kas kaut kā īpaši atšķiras no pārējās sabiedrības. Protams, jārēķinās ar zināmu ienākumu kritumu, tomēr arī to var novērst, laikus gatavojoties, piemēram, ar iemaksām privātos pensiju fondos. Tāpat negribētos domāt, ka mūža nogalē mūsu spēja būt romantiskiem, veltīt laiku mīļām attiecībām un dzīves baudīšanai, neierobežojot sevi, varētu mainīties. Līdz ar to negribīgi un piesardzīgi uzklausu stāstus par pensionāriem, kuri metas uz vienu roku, izveidojot kopēju saimniecību tikai pragmatisku (materiālu) iemeslu dēļ. Šo faktu pamatojumā es nevarētu domāt, ka kredīts pensionāriem, no manām šāsdienas pozīcijām raugoties, būtu viegla izvēle.

Vispār ņemot, kredīts pensionāriem ir tikpat reāls kā jebkuram citam cilvēkam. Izņemot gadījumu, ja pensionēti ļaudis vēlas ņemt ilgtermiņa kredītu. Pieņemu, ka tā varētu būt problēma – pierādīt bankai, ka dzīves ilgums ir sabalansējams ar ilgtermiņa kredītu. Iespējams, šādi gadījumi tiek atbalstīti, ja sagādāts galvotājs vai ir citi drošības spilveni.

Ātro jeb distances kredītu noformēšanas prasības pensionāriem ir līdzīgas, kā strādājošajiem. Par kredīta nodrošinājumu kalpo pensija, kas tiek ieskaitīta kontā un kura ir pierādāma. Ja vecums ir atbilstošs kreditora noteiktajam vecuma limitam, kredīta maksājumi mēnesī nepārsniedz noteiktu ienākumu robežu, tad pensionētam cilvēkam ātrā kredīta saņemšanai problēmu nevajadzētu būt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.