Latvijas pensija

Mēs visi zinām – par pensiju nevajadzētu domāt pēdējā brīdī. Dažādi pētījumi liecina, ka cilvēkam, aizejot pensijā, nepieciešami aptuveni 60% no agrākajiem ienākumiem. Jāatzīst, ka valsts pensija Jums nespēs nodrošināt šādu dzīves līmeni, tāpēc par savu pensiju jāpadomā Jums pašiem, lai, beidzot darba gaitas, bez raizēm varētu baudīt pelnīto atpūtu.

Latvijas pensija Jums piedāvā gan valsts fondētās jeb pensiju 2. līmeņa shēmas, gan privāto pensiju fondu jeb pensiju 3. līmeni.

Trīs līmeņu pensiju sistēma

Latvijā pastāv trīs līmeņu pensiju sistēma. Pirmie divi līmeņi ir obligāti, un par tiem rūpējas arī valsts, jo tie tiek veidoti no sociālā nodokļa iemaksām. Trešais pensiju līmenis ir brīvprātīgs, kas palīdz sasniegt Jums maksimālu pensijas apjomu, beidzot darba gaitas.

  1. līmenis. Valsts obligātā nefondētā pensiju shēma.

Pirmajā līmenī iesaistās visi strādājošie, par kuriem tiek veiktas sociālās iemaksas. Strādājot mēs maksājam pensijas esošajiem pensionāriem. Pensija balstās uz principu – jo ilgāk strādāju, jo lielāku pensiju saņemu.

  1. līmenis. Valsts obligātā fondētā pensiju shēma.

Pensiju 2. līmenis ir valsts dota iespēja palielināt savu pensiju. Daļa no sociālās apdrošināšanas iemaksām vecuma pensijai tiek ieguldīta finanšu un kapitāla tirgū (akcijās un citos vērtspapīros), lai nodrošinātu iespējami straujāku ieguldījumu vērtības pieaugumu. Dalībnieka kontā uzkrājas reāla nauda, kas pieaug atbilstoši ieguldījumu vērtības pieaugumam un netiek izmaksāta esošajiem pensionāriem.

  1. līmenis. Privātais pensiju fonds.

Privātais pensiju fonds ir iespēja katram brīvprātīgi veidot papildu uzkrājumus, lai vecumdienās nodrošinātu sev lielāku pensiju un bezrūpīgāku dzīvi. Iemaksas pensiju 3. līmenī varat veikt pats vai ar darba devēja starpniecību. Piedalīšanās pensiju 3. līmenī nerada būtiskas izmaksas šodien un, izmantojot nodokļu atlaides, Jūs varat būtiski palielināt savu labklājību vecumdienās.

Tuvāk par investīcijām un pensijas lietām fashiondinner.

Turklāt uzkrāto pensijas kapitālu Jūs varat saņemt jau 55 gadu vecumā, ja rodas tāda nepieciešamība.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.