Nozīmīgi finanšu instrumenti

Esi zinošs finanšu terminos, jo tādā veidā Tu vari skaidrāk zināt gan savas tiesības, gan aizsargāt sevi no dažādiem riskiem u.c. nebūšanām. Šoreiz nedaudz plašāk par vekseļiem un to dažādajiem veidiem. Vekselis (rēķinu kārtošanas forma) ir oficiāls dokuments, ar kuru vekseļa devējs uzņemas saistības tajā norādītajai personai bez jebkādiem nosacījumiem atmaksāt noteikto naudas summu, paredzētajā termiņā. Vekseļa turētājam ir neapstrīdamas tiesības uz to.

Vekseli debitors var izmantot gan kā komerckredīta formu, gan arī kā maksāšanas līdzekli.

Jāuzsver, ka pastāv divi vekseļu veidi:

Vienkāršais vekselis. Jāuzsver, ka šo vekseli izsniedz aizņēmējs. Šajā vekseļa veidā jāietilpst:

 • apzīmējumam, kas izteic ,ka darījumu akts ir vekselis;
 • beznosacījumu solījumam maksāt noteiktu naudas summu;
 • maksāšanas termiņa apzīmējumam;
 • maksāšanas vietas apzīmējumam;
 • personas vārdam, kurai jāsedz samaksa;
 • izrakstīšanas laikam un vietai;
 • kā arī oriģinālam vekseļa devēja parakstam.

Trata jeb pārvedu vekselis. Šo vekseļa veidu izraksta kreditors. Tratā jābūt minētam:

 • apzīmējumam, kas izsaka, ka darījumu akts ir pārvedu vekselis;
 • beznosacījuma uzdevumam maksāt konkrēto naudas summu;
 • maksātāja – trasta vārdam;
 • maksāšanas termiņa un vietas norādei;
 • personas vārdam, kurai vai kuras orderim veicama vekseļa samaksa;
 • izrakstīšanas laika, vietas norādei;
 • tratas devēja
Vienkāršie un pārvedu vekseļi iedalās 3 dažādos veidos:
 • preču;
 • finanšu;
 • draudzības;
 • bronzas vekseļi.

Preču vekselis ir komerckredīts, ko pārdevējs piešķīris pircējam, preču pārdošanas brīdī. Tādējādi vekselis var būt gan kredīta, gan norēķinu līdzeklis. Savukārt, finanšu vekseļa izmantošana ir ciešā saistībā ar kredīta izsniegšanu, budžeta finansējuma saņemšanu, algu izmaksām, valūtas maiņu u.c.

Draudzības vekseļus visbiežāk viens otram izsniedz labi pazīstamas, savstarpēji uzticamas personas, kuras nonākušas finansiālās grūtībās. Šādus vekseļus par vienādu summu un ar vienādu maksāšanas termiņu konkrētas personas izraksta viena otrai, lai pēc tam tos iesniegtu bankā diskontam, saņemot pretī naudu.

Bronzas vekselis ir paredzēts personām, kuras nonākušas finansiālās grūtībās. Svarīgi minēt, ka bronzas vekselis nav saistīts ne ar komercdarījumu, ne ar finanšu operāciju.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.