Rēķinu veidošanas programma

Izmantojot business network rēķinu veidošanas programmu, ātri un vienkārši izrakstiet un nosūtiet rēķinus saviem sadarbības partneriem un klientiem. Izvēlieties Jums vajadzīgo rēķinu formu, ievadiet nepieciešamā uzņēmuma nosaukuma pirmos burtus un tā rekvizīti tiks piedāvāti automātiski. Ievadiet produkta nosaukumu, vienību skaitu, cenu, atlaidi un apmaksas termiņu. Ja rēķinu izrakstāt uzņēmumam, kas ir business network dalībnieks, to varat uzreiz arī nosūtīt. Ja uzņēmums, kuram vēlaties izrakstīt rēķinu, vēl nav business network dalībnieks, pirmo reizi ievadiet tā rekvizītus manuāli un turpmāk izmantojot rēķinu sistēmu tie tiks piedāvāti automātiski.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.