Tag Archives: nauda

Laika darba samaksa

Laika darba samaksas forma ir labi lietojuma darbiem, kas tieši nav saistīti ar galarezultāta veidošanu – sētnieks, apkopēja, apsargs u.c., vai arī veiktais darbs ir grūti uzskaitāms – sekretāre, lietvede u.c. Darbiniekiem, kuri saistīti ar ražošanas procesu, darba samaksai būtu jāveidojas saistībā ar uzņēmuma darbības galarezultātiem. Laika darba samaksas lielākais trūkums ir, ka darbinieks tiek nošķirts no ražošanas procesa galarezultāta un neuzņemas par to nekādu risku. Šajā gadījumā uzņēmējam, lai nodrošinātu veiksmīgu darbību, jāorganizē pastiprināta darbinieku un procesu kontrole.

Gabaldarba samaksas gadījumā darba samaksas, kā arī darba algas fonda aprēķina pamatā ir izcenojums vai tarifa likme par konkrētu padarītā darba vienību. Gabaldarba samaksa attaisnojas, ja ir reālas iespējas un nepieciešamība ražošanas apjomu palielināt un tas nedraud ar izstrādājumu kvalitātes pazemināšanos. Kopējais plānotais darba algas fonds veidosies, summējot abu kategoriju darbinieku aprēķinātos darba samaksas lielumus.

Abi minētie darba samaksas veidi savā ziņā ir ļoti individuāli, kas norobežo darbinieku no uzņēmuma kopējā galarezultāta – peļņas, un akcentē viņa uzmanību uz sevi un savu darba vietu, neiedziļinoties kopējā procesa norisē un sakarībās. Ja vēlas saglabāt līdzsvaru un sakarību starp darbinieka un uzņēmuma gūto labumu, var izvēlēties darba samaksas fonda plānošanai sarežģītākus, bet drošākus variantus, piesaistot darba algas fondu ieņēmumiem vai bruto peļņai.

Darba samaksa

FerratumNeatņemama ražošanas procesa sastāvdaļa ir darbs, ko tāpat kā jebkuru citu ražošanas resursu ir jānopērk pietiekamā daudzumā un kvalitātē. Uzņēmēja samaksa par darbaspēka resursiem ir darba alga ar pieskaitījumiem sociālajai apdrošināšanai un citas ar darba likumiem un pārējiem normatīvajiem aktiem saistītas izmaksas.

Uzņēmēja pamata intereses neapšaubāmi ir peļņa. Darbinieka intereses – pēc iespējas lielākas algas saņemšana. Veiksmīgākā darba samaksas forma neapšaubāmi būs tā, kas abas šīs intereses apvienos.

Izmaksas dala divās daļās – materializētās izmaksas, kas jau radušās pirms ražošanas procesa – izejvielas, materiāli, degviela u.c., un dzīvās izmaksas, kas veidojas konkrētajā ražošanas procesā jeb darba samaksa. Ieņēmumi veidojas kā produkcijas apjoma un vienas vienības cenas reizinājums.

Redzams, ka pastāv interešu konflikts – lai būtu lielāka peļņa, jāpalielina ieņēmumi un jāsamazina izmaksas, tajā skaitā – darba samaksa. Kā no tā izvairīties, veidojot darba samaksas sistēmu un plānojot darba algas fondu? Nav nepareizu darba samaksu formu, bet var būt konkrētajam mērķim un situācijai nepiemērota darba samaksa.

Laika darba samaksa ir visvienkāršākā un plānošanas aprēķinos vieglāk lietojamā darba samaksas forma. Tipiskā ir mēnešalga. Laika darba samaksu var veidot arī kā stundas tarifa likmes un nostrādāto darba stundu reizinājumu.

Praksē veidojas diezgan sarežģīta un bieži vien vienkāršajam darbiniekam grūti izprotama darba samaksas sistēma. Visi cilvēki dzīvo signālu pasaulē. Vārdi, burti, žesti, nosacījumi, likumi u.c. ir signāli, kas aicina veikt vai neveikt konkrētas darbības. Šajā gadījumā darba samaksas sistēma ir uzņēmēja signāls darbiniekam par vēlamo darbību.

Kā sakrāt vairāk naudas vecumdienām?

Vecumdienas ir kas tāds, par ko mums visiem vajadzētu nedaudz aizdomāties. Ne vienmēr, dzīves laikā sapelnītā pensija būs pietiekoša cilvēka cienīgai dzīvošanai. Īpaši tad, ja vēlamies savas vecumdienas pavadīt zināmā komfortā, ceļojot, atpūšoties bez satraukumiem par naudu. Ne visi plāno savas vecumdienas tā kā pienāktos, bet paļaujas uz valsts nodrošināto vecuma pensiju. Šāda rīcība ir pavisam normāla, bet tā ir tikai daļa no vecumdienās nepieciešamā.

Ir dažādi veidi kā iekrāt lielākus līdzekļus savām vecumdienām. Jūs varat vienkārši veidot iekrājumus. Šos iekrājumus varat veidot bankā vai “zeķē”, tā ir jūsu izvēle. Veidot iekrājumus ir prātīgi jebkurā situācijā un vecumā. Šādi varat sagatavoties ne tikai vecumdienām, bet dažādām, neparedzētām, situācijām.

Sakrāt līdzekļus vecumdienām var izmantojot banku piedāvātos uzkrājumu kontus. Šeit jūs varat ielikt savu naudu un to iekrāt. Papildus šim, jūsu nauda turpinās pelnīt un šie iekrājumi pieaugs neatkarīgi no jums. Bankas piedāvā dažādus uzkrājumu veidus ar dažādām procentu likmēm. Šis nozīmē, ka jums tiek piemērota procentu likme, kuru jūs saņemat par saviem noguldījumiem. Izmantojot šo iespēju varat ne tikai krāt, bet arī pelnīt, lai varētu izbaudīt savas vecumdienas kā vēlaties.

Varat arī palielināt savu pensiju veicot iemaksas tieši šim nolūkam. Šādā veidā varat, nevis veidot iekrājumus, bet tieši palielināt savu pensiju. No šiem līdzekļiem tad varēsiet pārtikt savās vecumdienās. Ir dažādi veidi kā to darīt un iespējas ir atkarīgas no jūsu apstākļiem un reālajām iespējām.

Par vecumdienām padomāt jau laicīgi ir ļoti noderīgi, jo mēs nevaram zināt kas notiks pēc šiem gadiem. jebkurā gadījumā ir labāk sagatavoties, lai varētu šo laiku izbaudīt un nenāktos dzīvot trūkumā. Esiet prātīgi un atbildīgi par savu nākotni. Vecumdienās apceļot pasauli ir lielisks plāns, bet tas nebūs iespējams, ja negatavosieties tam jau laicīgi. Parūpējieties par savu nākotni, lai noņemtu papildus raizes par šo laiku. Atteikties no kaut kā nevajadzīga tagad var nebūt tas sliktākais.

Kur vislabāk glabāt naudu

Ir gadījumi, kad nauda tiek krāta, taču kaut kādu iemeslu dēļ nav izlemts par ieguldīšanu konkrētā pasākumā. Kamēr nav noteikta mērķa, vīzijas vai plāna naudas pielietojumam, galvenais naudas glabāšanas veids, kā arī drošākais, ir bankas konts. Sākot ar nelielām summām, kas ik mēnesi tiek atliktas uzkrājumu kontā (krājkontā), var sākt domāt arī par pensiju konta atvēršanu (pie apdrošinātājiem vai bankās). Daudzi atver kontu bērnam, kurā regulāri pārskaita līdzekļus līdz jaunieša astoņpadsmitajai dzimšanas dienai. Ja ir patika, naudas līdzekļu pārvēršana nekustamajā īpašumā, zeltā vai citos dārgmetālos, mākslas priekšmetos, kolekcijās (pastmarku, zelta monētu kolekcijas), antīkās automašīnās un citos priekšmetos, kas ir īpašnieka hobijs, arī ir iespējams naudas uzglabāšanas veids, ko nodrošina priekšmetu vērtība, visticamāk, nezūdot gadu gaitā. Priekšmetu cena šāda veida uzkrājumos, iespējams, svārstīsies, taču ilgtermiņā šī naudas glabāšana attaisno uzticēšanos. Tomēr kolekcijas uzrāda lielāku glabāšanas risku – vērtība tādām var būt augsta, taču bez apdrošināšanas summu viegli zaudēt uguns nelaimēs, plūdos. Tāpēc kolekcijas parasti tiek apdrošinātas, radot tām papildus vērtību.

Naudas glabāšana gan vienmēr saistīta ar kādu risku, tādēļ vislabāk naudu likt lietā. Cita saruna, ja naudas krāšanai (glabāšanai) ir konkrēts mērķis, piemēram, iemaksa automašīnas vai cita transportlīdzekļa, nekustamā īpašuma iegādei. Tādā gadījumā nauda iegūst papildus vērtību ar tai piešķirtās idejas palīdzību, un var uzskatīt, ka šī nauda ir jau ieguldīta ar to brīdi, kad uzsākta tās glabāšana.

Tomēr, ja nekāda konkrēta mērķa nav, ja tas ir vienīgi drošībai paredzēts līdzekļu apjoms, tad, vajadzīgo summu pārsniedzot, var sākt domāt par naudas ieguldīšanu. Šeit paveras itin plašas iespējas: akciju tirgus, ražotnes attīstīšana, nekustamā īpašuma, mežu, lauksaimniecības platību utt. uzpirkšana ar nolūku tālāk pārdot un nopelnīt peļņas uzviju.

Ir gadījumi, kad nepieciešams naudas summu (apdrošināšanas prēmijas vai uzkrājuma noguldījums) uzglabāt, kamēr apdrošinātājs to ieskaita depozītā. To sauc par vienas nakts depozītu. Nauda no vienas nakts depozīta pēc vienas nakts vai pēc konkrēta termiņa nonāk depozīta noguldījumā.

Kāpēc cilvēki aizņemas, nevis krāj naudu?

AizdevumsDaudz cilvēki aizņemas naudu – no draugiem, no nebanku aizdevējiem, no bankām un par privātajiem aizdevējiem, kuri sludinās sludinājumus portālos. Šī brīža jautājums, kāpēc Latvijas iedzīvotāji un visas Pasaules iedzīvotāji (ne visi) aizņemas naudu. Mēģināsim rast atbildi uz šo jautājumu.

Vieni aizņemas biežāk, citi tikpat kā nekad. Atkarībā no rakstura cilvēki izvēlas drošību vai risku. Ja runājam par aizņemšanos no aizdevēja (bankas, nebanku kreditori) – aizņemšanās ir sava veida risks, jo pat visdrošākajam atmaksas plānam var rasties negaidīti pavērsieni. Arī aizdevējs no aizdevēja atšķiras ar piedāvāto riska līmeni. Tas, kuram būtiskas izvēles iespējas – riskēt vai turēt naudu drošībā, uzkrājot to – var izvēlēties savu aizdevēju un, domājams, gatavošanās šim procesam ir ilgāka, kā vienkāršs lēmums krāt. Procentu likmes, soda sankcijas, iespējamā atkāpšanās no maksājuma gala termiņa ir interesants ceļš, kuru varbūt tieši tādēļ izvēlas cilvēks, kam patīk plānot un regulēt dzīves norises. Izvēlēties savu pieļaujamo riska līmeni, izpētīt pieejamo informāciju, aptaujājot draugus un paziņas, ir daudzkrāsaini un aizraujoši.

Aizņemšanās var būt arī sports. Varbūt jau esi pazīstams ar šo sporta veidu? Ja cilvēks neizjūt īstu vajadzību pēc aizņēmuma, taču gadās labs piedāvājums, tas vieglu prātu aizņemas. Labs piemērs ir ātrie kredīti internetā. Pirmajā reizē šie kredīti tiek doti ar 100% atlaidi. Šāda atlaides nozīmē, ka ātrais kredīts ir bezprocentu un atmaksāt vajadzēs tikai paņemto kredīta summu ar svarīgu nosacījuma, ja kredīts tiek atmaksāts izvēlētajā atmaksas termiņā un netiek pagarināts. Ja kredīts tiek pagarināts, tad tas pārtop par maksas kredītu, jo pagarināšana ir maksas pakalpojums. Kādu varbūt ieinteresē īslaicīga sajūta valdīt pār naudu. varbūt, ka aizņemšanās ir vienīgā iespēja, kā realizēt kādu savu sapni. Te nu līdztekus var rasties cita – taupības režīma – problēma. Ir cilvēki, kuri nemīl neko sev atteikt. Tādiem aizņēmums būtu milzīgs pārbaudījums, piespiedu kārtā veicams uzdevums. Taču ir ļaudis, kuriem nav problēmu atteikties no ērtībām un ierastās brīvās naudas tērēšanas. Viņi apzinās, ka sapņa piepildīšana prasa attiecīgu atdevi, lielu darbu, tie ir cilvēki, kuri saprot, ka ar atalgojumu var nopelnīt atmaksas procentus, bet darbs ar sevi nodrošina apstākļu pieņemšanu, kad nākas savilkt jostu ciešāk.

Iekrājumu neveidošanas sekas

Lielākā daļa cilvēku mūsu sabiedrībā tikai brīvi seko budžetam un neiekrāj pietiekami. Sekas ir pārmērīga kredītu izmantošana, lai segtu visus negaidītos izdevumus un kaprīzes. Ietaupot pietiekami daudz naudas, lai segtu negaidītus izdevumus un maksātu par lielākiem, plānotiem izdevumiem, Jūs ievērojami uzlabosiet jūsu izredzes dzīvot sava budžeta ietvaros. Kad esat veiksmīgi īstenojuši budžetu, līdz ar to nāk lepnums, sasniegums un labāka finanšu situācija.

Daudzi cilvēki runā par budžeta izveidošanu, taču daudzos gadījumos viņi neizpilda savu plānu, jo viņi domā, ka tas ir grūtāk, kā tas patiesībā ir.

Kāpēc ir grūti ievērot budžetu?

Atbilde uz šo jautājumu ir tas pats iemesls, kāpēc Jūs neveidojat budžetu. Kad Jūs izveidojat budžetu, Jūs ierobežojat savus tēriņus. Ir tikai noteikta naudas summa, ko Jūs varat tērēt dažādām lietām. Jums nav grūti iztērēt noteiktu summu par īri, jo tā ir summa, ko Jūs vienmēr maksājat, bet ir daudz grūtāk ierobežot to, cik daudz Jūs tērējat par izklaidi, piemēram, restorāna apmeklējumiem, vai brīvdienām.

Lai pienācīgi uzturētu budžetu, Jums ir nepieciešams pārliecināties, ka Jūs izveidojat pietiekami labu budžetu, ko Jūs varat īstenot. Ir viegli teikt, ka Jūs gatavojaties tērēt pusi no ierastās summas par pārtiku, bet tad, kad Jūs esat pārtikas preču veikalā, Jūs saprotat, ka daudz kas no tā, kam Jūs tērējat savu naudu, ir patiešām nepieciešamas preces.

Kad Jūs plānojat savu budžetu, vispirms pārskatiet izdevumus, kam Jūs iztērējat visvairāk naudas.

Izmantojiet skaidru naudu

Šī metode iesaka Jums izmantot skaidru naudu visiem saviem izdevumiem. Tas nozīmē, ka Jums vajadzētu izņemt naudu no konta, lai segtu visus izdevumus, ja vien Jūs neapmaksājat rēķinus internetā. Tāpat Jums ir jāatsakās no savām kredītiem (vismaz regulāras izmantošanas), ja Jūs tos bieži izmantojat. Tie dod Jums atvieglojumu ar tēriņiem, bet tie traucē Jums ietaupīt Jūsu ienākumus.

Tomēr šī metode var būt grūti īstenojama, jo īpaši, ja Jums daudz maksājumu un rēķinu, kas jāsedz internetā. Ja iespējams, mēģiniet paredz visus savus izdevumus. Katras nedēļas vai katra mēneša beigās, Jūs varat noteikt, vai Jūsu ienākumi sedz Jūsu izdevumus, pārbaudot, cik daudz naudas Jums ir atlicis.

Pozitīvi naudas taupīšanas aspekti

Ir svarīgi koncentrēties uz pozitīvajiem naudas taupīšanas aspektiem, ja Jūs vēlaties sasniegt šo nopietno mērķi. Ja Jūs neesat bijuši ļoti labi taupītāji līdz šim punktam, Jūs, iespējams, baidāties beidzot kļūt finansiāli atbildīgi. Lielākā daļa no tā ir bailes no nezināmā. Pārējās bailes māc naudas tērētāju Jūsos, kas satraucas, ka tam nebūs vairs tik daudz naudas ko tērēt savām iegribām. Realitāte ir tā, ka tad, kad Jūs sākat taupīt naudu un dzīvojat budžeta ietvaros, jums būs mazāk naudas, ko tērēt sākumā. Bet, kā Jūs izveidojat ieradumu ietaupīt naudu pirkumiem, nevis izmantot kredītus un Jūs samazināt savu parādu, iekrāti procenti sāks strādāt Jūsu labā, nevis pret Jums. Dažu īsu gadu laikā Jūs varat sākt laimīgi ietaupīt, darīt vairāk un tērēt vairāk, nekā Jūs varētu, ja kredītus.

Lielākajai daļa cilvēku nepatīk doma, ka viņiem ir jābūt stingrākiem ar savām finansēm. Vārds “budžets” ietver negatīvu pieskaņu viņiem. Lielākā daļa cilvēku arī ir jau nonākuši finanšu problēmās. Jums nav jāieslīgst parādos. Sāciet taupīt un vērsiet visu par labu. Nekad nav par vēlu sākt.

Izmantojiet aploksnes

Aplokšņu metode nedaudz atšķiras no skaidrās naudas metodes tādā nozīmē, ka tā prasa mazliet vairāk plānošanas. Jums joprojām ir nepieciešams maksāt ar skaidru naudu, kur vien tas iespējams, tomēr Jums ir nepieciešams arī izveidot sarakstu ar visiem ikmēneša rēķiniem un paredzamajiem izdevumiem. Pēc tam, kad esat noteikuši savus izdevumus, piešķiriet aploksni katram no gaidāmajiem izdevumiem. Atcerieties, ka Jums ir nepieciešams pareizi atzīmēt aploksnes, lai izvairītos no pārpratumiem budžeta plānošanas un līdzekļu sadalīšanas laikā. Pēc tam, kad esat pabeidzis atzīmēt un sadalīt savas aploksnes, Jūs tad varat atlikt vajadzīgo naudas summu katram no gaidāmajiem izdevumiem. Tādā veidā, Jūs zināsiet, tieši kā Jums vajadzētu tērēt savu naudu un Jūs varat uzreiz noteikt, vai tas ir pietiekami. Pēc mēneša beigām, šī metode arī palīdzēs Jums noteikt, kuras personīgās nepieciešamība prasa vairāk no Jūsu budžeta, un kuras izmaksas Jūs varat samazināt, lai dotu ceļu uz citām Jūsu vajadzībām.